I fokus

"Flyget måste få vara en del av exportstrategin"

Nahaufnahme einer Euro-Palette in einem Paletten-Stapel

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet.

Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare idag skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.

Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag har ett behov av internationella resor. Det handlar om ägare, kunder, underleverantörer och specialkompetens som ofta finns utanför Sveriges gränser. För ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet är det viktigt att det finns regionalt flyg som kopplar ihop Arlanda med resten av Sverige.

I den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Detta trots att strategin lyfter fram betydelsen av exporten för hela Sveriges utveckling och att exportindustrins betydelse för arbetstillfällen i glesbygden tas upp.

– Det är viktigt att staten tar en mer proaktiv roll för flygets klimatomställning. Vi ser gärna att man till exempel gör en upphandling på linjen Mora-Arlanda där man ställer högre krav på minskat utsläpp. Det skulle kunna bli ett exempel för framtida flygupphandlingar och skulle dessutom ha en enorm betydelse för tillväxten i norra Dalarna, säger Andreas Garp, VD för Mellansvenska Handelskammaren.

I hela Norrland finns företag med internationella ägare som behöver besöka sina företag i Sverige för att fatta beslut om framtida investeringar, specialkompetens som finns utomlands och kundmöten som behöver göras över gränserna. Flyget är viktig för hela samhället, men för exporterande företag är den ofta särskilt viktig.

– Det är såklart positivt att fler väljer att åka tåg och att intresset för hållbart resande ökar. Samtidigt kommer flyget alltid vara viktig och måste utvecklas. Därför är det olyckligt att detta inte finns med i exportstrategin, säger Andreas Garp.

Läs brevet här.