I fokus

Geopolitikens effekter på företag och samhälle

Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle bjöd in till Industrisamtal och samlade under två intensiva timmar akademin och näringslivet till ”intressanta samtal om svåra ämnen”. 

Ämnet för dagen var hur det geopolitiska trenderna påverkar företag och samhälle samt hur näringsliv och akademi kan samverka. Olov Hemström, Head of Energy and Industry Business på Business Sweden, gav som Keynote speaker en utblick i vad som händer globalt i en värld med kriser i samverkan.

Hållbarhetsfrågan fortsatt prioriterad av näringslivet

De geopolitiska utmaningarna i vår omvärld har haft påverkan på näringslivet i varierande omfattning. På scenen i vinterträdgården på Sandbacka Park fanns igår näringslivet representerat av Höganäs Borgestad, Stora Enso, Maersk och Boliden Garpenberg för att berätta om sina erfarenheter. 

Klart är att pandemin, invasionen av Ukraina, Suez-kanalens blockering, sprängningen av Nordstream och andra kriser i samverkan har skapat en mer turbulensfylld verklighet än tidigare. Trots detta har några av de nämnda företagen upplevt sina mest framgångsrika år någonsin, med en konstant hög efterfrågan.

Samtliga fyra företag uppger att hållbarhetsarbetet i deras egna organisationer har accelererat och blivit än mer prioriterat som en överlevnadsfråga. 

Akademin i en mer osäker omvärld

Akademin vittnade om att även de påverkas av geopolitiska utmaningarna. De upplever en paradoxens tid där akademins roll att vara öppen krockar med det protektionistiska. 

Bland annat har det byggts kapacitet och utbildningar som är beroende av internationella studenter som idag inte får uppehållstillstånd. 

Det europeiska perspektivet blir allt viktigare och det vilar ett större ansvar nu, tidigare kunde högskolor och universitet ganska okritiskt samarbeta med Kina och andra länder. Det i sin tur har medfört att forskningsfält som tidigare var oproblematiska nu snabbt försvunnit, som exempel nämns att forska på innovationsförmågan i utvecklingsländerna. 

Spaningar:

  • War on talent” – att vara ledande genom att ha rätt typ av kompetens och tillräckligt med kompetenta medarbetare. 
  • EU som region ligger långt fram i den gröna omställningen. Däremot har EU halkat efter på digitaliseringen där både Kina och USA ligger långt före. 
  • Knowledge security – säkra att kunskap inte hamnar i fel händer. 
  • Näringsliv och akademi måste samverka och föra dialog. 
  • Yrkesutbildningar och akademiska utbildningar är båda viktiga. Efterfrågan på kompetens finns inom alla områden men antalet människor räcker inte till.