I fokus

Håll fokus på hållbarhet även i tuffa tider

Under förra veckan avslutades ännu en framgångsrik omgång av affärsutvecklingsprogrammet “Fördel Hållbarhet”. 

I och med EU:s nya CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer det framöver att ställas ännu högre krav på fler företag att rapportera resultatet av sitt hållbarhetsarbete på ett standardiserat sätt. 

16 företag genomgick programmet och vi frågade några av deltagarna vad de tar med sig från utbildningen och varför hållbarhet är ett prioriterat område inom deras verksamhet:

Ellinor Sparby, Hållbarhetschef på Mora Mast

Vad tar du med dig från den här utbildningen? 

Att hållbarhetsfrågan är en oerhört komplex fråga som nästan är, men bara nästan, omöjlig att helt greppa. Men det finns faktiskt vägar att komma framåt och vi lämnar kursen med en värdefull kunskap och användbara verktyg för framtiden.

Varför är hållbarhetsarbetet viktigt i din organisation? 

Att vara ledande eller fokuserade på hållbarhet ger oss en konkurrensfördel som kommer att gynna vår affär på lång sikt. Hållbarhet är ett högt prioriterat område för oss, och om man inte hakar på den här utvecklingen, riskerar man att förlora sin plats på marknaden.

Vad är er största utmaning? 

Vi har satt ett mycket ambitiöst mål, jag vet inte ens om jag törs säga det. Men vi vill gå ”Beyond” klimatneutral, vi vill gå klimatpositiv. Om det är genomförbart vet vi idag inte, men vi har utarbetat en strategi där våra fokusområden kommer att fungera som en plattform för att ta oss en lång bit på den här resan.

Malin Hermansson, Hållbarhetschef på Enerco

Vad har hållbarhet för roll i ditt företag? 

För oss är det en del i vår kärnverksamhet, vårt DNA kan man säga, eftersom vi erbjuder tjänster inom service och underhåll vilket i sin tur leder till ökad hållbarhet för våra kunder.

Vad tar du med dig från utbildningen? 

Det är ännu mer berikande än vad jag hade förväntat mig. Vi kommer från en mängd olika branscher, och det ger oss en bred variation av perspektiv och infallsvinklar. Genom att utforska en kollegas bransch och deras utmaningar får jag en ny syn på den egna verksamheten. Varför har vi inte tänkt på detta tidigare? Det här kan vi också applicera på vår verksamhet. Sedan är det ju ett fantastiskt nätverk. Vi är redan är i gång och kontaktar varandra löpande i vardagens utmaningar.

Hur tar ni er an det nya direktivet, CSRD? 

Vi kan vår affär men vi behöver anpassa den utifrån de nya förutsättningarna som kommer med CSRD. Genom utbildningen får vi koll på vad som krävs av oss och hur vi bryter ner kraven så att det blir operativt och handfast. Det gäller att inte bli handlingsförlamade utan att börja mäta och agera. 

Anna Wenstedt, Hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi

Varför går du Fördel Hållbarhet? 

För mig känns det viktigt att koppla samman hållbarhet med affärsutveckling, genom att integrera hållbarhet i vår affärsstrategi.  Som ett kommunalt bolag arbetar vi med samhällsviktig verksamhet och då är det också givet att det ska vara hållbart. 

Vad tar du med dig från de här dagarna? 

Jag tar med mig många nya insikter och förmågor. Vi lär oss otroligt mycket av varandra och våra olika verksamheter. Trots att vi kommer från helt olika branscher delar vi ändå gemensamma utmaningar när det gäller hållbarhet. Jag får vägledning om hur jag ska tänka och vilka åtgärder jag behöver vidta i verksamheten.

Markus Ekelund, VD 2050 och kursledare

Jag tycker att alla företag som arbetar med hållbarhet borde överväga att gå det här programmet. Vi har ett upplägg där vi fokuserar på hur vi får in affärsnytta och lönsamhet i ekvationen. Ett strategiskt hållbarhetsarbete kan leda till kostnadsminskningar och att behålla kunder som annars riskerar att försvinna. Det handlar i grunden om företagets överlevnad, och även om tiderna är svåra för många just nu, är detta en prioritering som inte får glömmas bort. 

Är du intresserad av att delta på nästa omgång av Fördel Hållbarhet?

Skicka in din intresseanmälan redan nu så återkommer vi till dig när det närmar sig:
Till intresseanmälan >>