I fokus

Hållbar infrastruktur ett måste för en stark industri

Debattartikel:

Dalarna och Gävleborg är två regioner med stark industri som har långa traditioner och som ligger i framkant i högteknologisk och hållbar produktion. För vår industri är hållbarhet och lågt koldioxidavtryck en fördel i den hårda globala konkurrensen. Men för vår industris konkurrenskraft är utvecklingen av effektiva och hållbara transporter samt en robust energiförsörjning kritiska faktorer som behöver vara en del av åtgärderna i återhämtningen efter pandemin.

Vi föreslår därför tre prioriterade åtgärder för regeringen och regionerna: ökade investeringar och utveckling av infrastrukturen, påskyndad elektrifiering av transportsektorn och effektivisering av transporter:

  • Staten behöver öka investeringar i infrastrukturen för att stimulera ekonomin och skapa arbetstillfällen här och nu. Med rätt investeringar kan vi skynda på klimatomställningen och säkra konkurrenskraftiga transporter och energiförsörjning för vår industri och övriga näringslivet. Den planerade dubbelspårutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand är en sådan satsning som skulle kunna tidigareläggas med extra medel till Trafikverket. I Dalarna behövs ökade satsningar bland annat på Dalabanan för att underlätta pendlingen och för att säkra effektiva och hållbara transporter för industrin och besöksnäringen. I hela Sverige finns det behov av att säkra energiförsörjningen när hela samhället elektrifieras i vår färd mot fossilfrihet. Det är hög tid att öka dessa investeringar nu för att säkra framtida utveckling.
  • Arbetet med elektrifiering av hela transportsektorn behöver intensifieras. Näringslivet måste fortsätta investera i fordon med ny teknik men samtidigt behövs investeringar från offentliga sektorn för att säkerställa den infrastruktur som elektrifiering kräver. Det handlar om laddinfrastruktur för lastbilar, personbilar, elflyg och sjöfart men också om fortsatt elektrifiering av järnvägen, satsning på elvägar samt tankstationer för vätgas. Det offentliga måste öka takten i möjliggörande investeringar och upphandling och användande av tjänster som bidrar till en snabbare elektrifiering.
  • Effektivisering av transporter är en viktig del för att minska utsläppen. Genom att höja vikten och längden på lastbilar kan vi effektivisera transporterna, öka trafiksäkerheten och minska utsläppen. Vi ser dessa fördelar på de vägar där det har det blivit möjligt att köra med tyngre lastbilar. Tyvärr finns det fortfarande många broar som inte klarar av det tyngre lastbilarna. Här behöver Trafikverket föreslå hur man kan skynda på denna process samtidigt som regeringen behöver genomföra regeländringar för att tillåta längre lastbilar. Även på järnvägar behövs åtgärder för att möjliggöra transporter med både längre och tyngre tåg.

Sverige har goda statliga finanser vilket innebär att det finns möjligheten att nu öka investeringar i viktig infrastruktur och elektrifiering. Utöver satsningar från staten kan tydliga politiska mål och ambitioner tillsammans med olika former av lånegarantier minska risken för privata investeringar. Nya effektiva tillståndsprocesser och förkortade ledtider i planeringen är en förutsättning för att öka industrins möjligheter att satsa på omställningen.

Den pågående pandemin är en akut kris som vi alla måste hjälpas åt att lösa. Vi har dock inte råd att välja mellan olika utmaningar och därför är det viktigt att vi nu satsar på en återhämtning som även påskyndar den gröna omställningen som vi behöver. Med rätta investeringar kan vi skapa arbetstillfällen här och nu, säkra industrins konkurrenskraft mer långsiktigt och samtidigt klara klimatomställningen.

Andreas Garp, VD, Mellansvenska Handelskammaren
Antti Vainio, Näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammaren
Jenny Gotthardsson, Områdeschef, Boliden Mineral AB
Michael Fejér, VD, Arctic Paper
Lennart Eberleh, VD, Rottneros
Tobias Hansson, Senior Vice President, Hitachi ABB Power Grids
Roger Blom, VD, Ernsts Express
Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn
Mia Eriksson, Plats- och produktionschef, SSAB
Ted Lundtsröm, Koncernövergripande inköp av transporter, Ovako
Richard Morén, Mill Director, Stora Enso Fors
Tom Wallén, Platschef, Bergkvist Siljan