HISTORIA

Vår historia

Mellansvenska Handelskammarens historia börjar
i förra seklets början och har verkat i drygt 110 år.

En dag i början på 1900-talet när grosshandlaren Ernst Engwall var på en av sina många affärsresor i England och Tyskland kom han på att Gävleborg i likhet med Stockholm, Göteborg och Malmö, behövde en handelskammare. Ernst diskuterade frågan med sin vän, Johan Rettig, konsul i Gävle. 1905, i samband med Gefle Köpmannaförenings 20-årsjubileum, togs frågan upp till diskussion.

Vid ett möte på Gävle slott den 17 februari 1906 beslutades att tillsätta en kommitté för att utreda möjligheterna. Landshövding Hugo Hamilton valdes till kommitténs ordförande och den 27 maj 1907 konstituerades ”Föreningen till upprätthållande av handelskammaren i Gefle” på Gävle slott. Bruksägaren Anders Henrik Göransson i Sandviken utsågs till ordförande och Ernst Engwall till vice ordförande.

Torghandel vid Gävles hamn

Stort intresse

Vid årets slut hade Kammaren 149 medlemmar. Intresset var så stort att medlemsavgifterna kunde trygga Handelskammarens ekonomi för hela tre år framåt. En fullmäktigekrets med 18 platser skapades till stöd för ordföranden och kansliet. Ledamöterna rekryterades från hela länet och utsågs efter bransch, företagsstorlek och geografisk hemvist; allt för att kretsen skulle få en så bred representation som möjligt.

Gefleprofiler i långa rader

I Mellansvenska Handelskammarens första arbetsutskott satt många Gefleprofiler, bland andra skeppsredare O.A.Brodin, grosshandlare Gustaf Delin och grosshandlare Herman Sandelin. Suppleanter var disponent Elam Höglund och grosshandlare C.A. Ohlson från Söderhamn.

Handelskammarens första sekreterare och verkställande tjänsteman var filosofie doktor Holger Rosman från Kungligt Kommerskollegium, som senare kom att bli direktör för Stockholms Handelskammare. 1908 anslöt sig även näringsidkare i Uppland och Dalarna. Det var då Geflekammaren fick namnet ”Handelskammaren i Gefle, för Gefleborgs län, Upland och Dalarne”.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund