HR-NÄTVERK

HR-nätverk

Nätverk för HR-chefer som har ambitionen att driva frågor som gör skillnad för organisationen, ledningsgruppen och medarbetarna. Vid varje träff möter gruppen olika personer som har erfarenhet och kunskaper inom relevanta HR-teman. Du får möjlighet att lyfta utmaningar och kan använda gruppen som en resurs och problemlösare.

Målgrupp

HR-chefer i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna

Syfte

Erfarenhetsutbyte, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration. Drivkraft och verktyg som deltagaren kan ta med sig till sin organisation, ledningsgrupp och medarbetare.

Kort fakta

Vid varje träff möter gruppen olika personer som har erfarenhet och kunskaper inom relevanta HR-teman, så som kompetensförsörjning, produktivitet och arbetsgivar­varumärke. Du ges möjlighet att lyfta utmaningar du har idag och kan använda gruppen som en resurs och problemlösare.

Det är fyra internatträffar med tio deltagare.

Ny grupp startar våren 2019

Kontakta oss på [email protected] eller 026-66 20 80 för att veta mer och anmäla dig intresse!

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

Confident and successful leader. Confident young woman keeping arms crossed and looking at camera with smile while her colleagues working in the background

Higher Ambitions

Ett traineeprogram där utbildade ungdomar får arbete i ett spännande företag, samtidigt som de går en ledarutbildning. Initiativet syftar till att få fler högutbildade unga att påbörja sin karriär i länet.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund