HR-NÄTVERK

HR-nätverk

Målgrupp

HR-chefer i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna

Syfte

Syftet med Mellansvenska Handelskammarens HR-nätverk är att du som deltagare ska få hjälp att lösa konkreta utmaningar som du idag står inför i din verksamhet. Du ges också möjlighet att lära och inspireras av andra drivna HR-chefer genom att ta del och andras problemställningar och hjälpa till med lösningar.

Tillit är en viktig del i nätverket och allt som avhandlas är konfidentiellt.

Kort fakta

Vi träffas fyra gånger, från lunch till frukost, för att gemensamt analysera och diskutera en eller ett par konkreta verksamhetsutmaningar som deltagare står inför. Målet är att skapa ett oumbärligt nätverk för dig i din yrkesroll.

Exempel på frågeställningar det kan handla om är; hur förändra en företagskultur, HRs roll i ledningsgruppen, Affärsutvecklande HR – hur bedrivs det på bästa sätt, hur hantera kompetensväxling på lång sikt.

Samtalsledare

Nätverket leds av Handelskammaren tillsammans med Catrin Lindblad. Catrin arbetar som ledarutvecklare, utbildare och coach.

Catrin har bland annat yrkeserfarenhet inom HR-området, tyngdpunkten de senare åren har legat på chefs- och ledarskapsutveckling, både i grupp och i individuella program.

För dig som vill ha mer fakta

Antal träffar
4 träffar, lunch till frukost.

Datum & plats 2020
Alla träffar börjar med lunch kl 12:00 och avslutas efter frukost samt utvärdering efterföljande dag, ca kl 8:00. Två träffar är på Tällbergsgården, två på Högbo Brukshotell:

14 maj              Digital träff 1,5 h, erfarenhetsutbyte effekter av Covid-19
10 sept             Tällbergsgården
10 dec               Tällbergsgården

11 feb               Högbo Brukshotell

9 apr                 Högbo Brukshotell

 

Pris
19 500 kr exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren.
26 000 kr exkl. moms för icke medlemmar.

I avgiften ingår deltagandet i 4 st lunch-till-frukost-möten. Hotell, luncher, middagar och andra resekostnader betalas av varje deltagare.

För information och anmälan kontakta:
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
[email protected]
070-959 75 68

Johan Tunhult, Regionchef Gävleborg
[email protected]
070-385 00 56

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

Confident and successful leader. Confident young woman keeping arms crossed and looking at camera with smile while her colleagues working in the background

Higher Ambitions

Ett traineeprogram där utbildade ungdomar får arbete i ett spännande företag, samtidigt som de går en ledarutbildning. Initiativet syftar till att få fler högutbildade unga att påbörja sin karriär i länet.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund