I fokus

Järnvägen avgörande för industrins återhämtning

Mellansvenska Handelskammaren samlade på måndagsförmiddagen ett tiotal av sina medlemmar för att ge en lägesbild till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det som framförallt lyftes fram var vikten av fortsatta likviditetsinsatser men också både kortsiktiga och långsiktiga satsningar på infrastruktur – främst när det gäller järnväg men också sjöfart, flyg- och vägtransporter.

Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren gav på mötet en övergripande bild av hur näringslivet påverkas och representanter från bland annat SSAB, ABB, Sandvik, Boliden och Rottneros berättade mer i detalj om deras erfarenheter och företagens mående.

– Från oss lyfte vi hur viktigt det är med ökade satsningar på infrastrukturen för att skapa arbetstillfällen här och nu och samtidigt stärka industrins och besöksnäringens konkurrenskraft på lång sikt. Satsningar på järnvägen och elektrifiering av transporter skulle dessutom innebära att när vi återigen kan resa så kan vi göra det på ett mer hållbart sätt, säger Antti Vainio. Tomas Eneroth inledde och avslutade mötet och lyfte fram vikten av hur Sveriges näringsliv och industrier klarat krisen: – Handelskamrarna och deras medlemsföretag har en otroligt betydande roll i den situationen som vi nu har hamnat i. Både i jobbet att klara krisen men också hur Sverige ska komma igen när allt startar upp igen, säger Tomas Eneroth. – Det finns ett stort behov att ha en dialog mellan politiken och näringslivet. Vi har ett kontinuerligt samtal med regeringen och andra beslutsfattare. Just nu är huvudfokus för oss att lindra effekterna på företag och jobb, säger Antti Vainio.
Stort tack till alla medlemsföretag som deltog i diskussionen och för Tomas Eneroth som ville lyssna på oss.