I fokus

Kompetensförsörjning högst på agendan 2022

Stort engagemang och enighet när Mellansvenska Handelskammaren på onsdagen tillsammans med fullmäktigeledamöter beslutade om att lyfta kompetensförsörjningsfrågan ytterligare under nästa år.  

Även företrädare från Stora Enso, Dellner Couplers och Scanmast lyfte i ett panelsamtal kompetensförsörjningen som helt avgörande för en hållbar tillväxt.  

-En av dem viktigaste frågorna som alla vi företagare äger, inget som politiken kan göra åt oss, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.  

Redan 2019 tog man ett gemensamt beslut om att kompetensförsörjning skulle vara ett av tre fokusområden. Nu vill man lyfta frågan ytterligare, i samverkan med politiken och medlemsföretagen. 

– Vi tar med oss mycket från hur vi arbetat med energiförsörjningsfrågan som har varit framgångsrikt. Tillsammans tar vi oss an utmaningarna och hur vi kan hjälpas åt att arbeta med och driva frågorna i vårt opinionsarbete, säger Marie Barrling, Kommunikationschef på Mellansvenska Handelskammaren.  

-Vi vill fortsätta formulera en bra politik som ger rätt förutsättningar och trovärdighet såväl för politiken och våra medlemsföretag, säger Antti Vaino, Vice VD på Mellansvenska Handelskammaren 

Se vilka av regionens ledare och företag som sitter i Mellansvenska Handelskammarens Fullmäktige.

På bilden: Ordförande Arnfinn Fredriksson, Marie Barrling, Antti Vaino och Kristina Snitt.