I fokus

Medlemsföretag ryter ifrån: Nationella planen måste göras om!

När Mellansvenska Handelskammaren på torsdagen samlade sina medlemsföretag för en hearing om den nationella planen gällande framtidens infrastruktur var beskedet tydligt:

– Den nationella planen måste revideras och mer måste investeras om regionen ska fortsätta skapa hållbar tillväxt och behålla konkurrenskraften säger Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren.

Under det senaste året har Mellansvenska Handelskammaren både samlat in och fört fram vilken betydelse som infrastrukturen har för regionens konkurrenskraft och hållbara tillväxt samt synliggjort vilka konsekvenser det får om man inte ges rätt förutsättningar.

– För att kunna stärka en hållbar konkurrenskraft i Dalarna och Gävleborg är det väldigt viktigt att infrastrukturen möjliggör en effektiv och smidig arbetspendling som underlättar kompetensförsörjningen, att industrin har tillgång till konkurrenskraftiga godstransporter och att besöksnäringen kan växa och ta emot alla som vill semestra här, säger Antti Vainio, ansvarig för näringspolitik på Mellansvenska Handelskammaren.

För att slutgiltigt föra samman medlemsföretagens åsikter och krav i remissvaret till Regeringen anordnade Mellansvenska Handelskammaren på torsdagen en digital hearing. Organisationer som Rottneros, Ovako, Skistar, Sandvik, DalaFrakt, Huddig och Boliden Garpenberg deltog och industriernas gemensamma budskap var tydligt.

– Ja och det är att det krävs ett rejält omtag av Trafikverkets förslag. Under de kommande åren investeras över 1 000 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige i vad som kan beskrivas som en stark nyindustrialisering som kommer att skapa nya arbetstillfällen och hållbar tillväxt. Men för att den utvecklingen ska fortsätta är det avgörande att näringslivet får förutsättningar att fortsätta växa och att infrastrukturen utvecklas i samma takt. Så det kommer vi att vara tydliga med i vårt remissvar och vi fick också många fortsatta bra inspel på vilka insatser vi ska trycka på, säger Antti Vainio.

Remissvaret kommer att presenteras och skickas in inom två veckor.