I fokus

Mellansveriges Logistiknav avslutas efter tio år

 MellanSveriges LogistikNav grundades år 2010 av Mellansvenska Handelskammaren, bland annat i dialog med dåvarande Landshövding i Gävle. Projektet har marknadsfört regionen och kommunicerat fördelarna med vår starka infrastruktur med hamnar i Gävle och Söderhamn, europavägar och viktiga järnvägsstråk samt geografisk närhet till både industri och en stor del av Sveriges befolkning.

Projektet har varit ett samarbete mellan Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna och Region Gävleborg, samt 10 kommuner i Dalarna och Gävleborg.

– MellanSveriges LogistikNav har fyllt en viktig funktion i att skapa en bättre dialog mellan kommunerna och näringslivet. Det ska vi ta tillvara på och utveckla dialogen mellan alla aktörer som vill och kan bidra till hållbar tillväxt i vår region, säger Antti Vainio.

Mellansvenska Handelskammaren har under de senaste åren stärkt sitt arbetet med infrastrukturfrågorna, bland annat genom rekryteringen av Antti Vainio som näringspolitisk chef.

Som en del av det arbetet samlar Handelskammaren nu också regionens största industriföretag i Mellansvenska Transportrådet för att tillsammans skapa mer hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter.

– Vi har i vår region en väldigt stark exportindustri som är beroende av en bra infrastruktur. Därför trappar vi upp vårt arbete för fler investeringar i våra vägar och järnvägar. Det behövs om vi ska säkerställa konkurrenskraftiga transporter för vår näringsliv – och att vi ska klara omställningen till mer hållbara transporter, säger Antti Vainio.

Även samarbetet med Region Dalarna och Region Gävleborg samt regionens 25 kommuner kommer att fortsätta.

Frågor om etableringar hänvisas till respektive kommuner. Frågor om samverkan mellan näringsliv samt nätverkande hänvisas till Mellansvenska Handelskammaren.