I fokus

Ministrar och Hr-frågor när VD summerar 2020

VD Andreas Garp summerar 2020

Året som inte blev som någon tänkt sig började med en pandemi som drog in över världen.

För oss på Mellansvenska Handelskammaren innebar det direkt en tät kontakt med bland andra Handelsministern Anna Hallberg som ville ha vår bild av hur våra företag mådde och vad de behövde.

Själva fick vi ställa om och insåg snart att HR-sidan var den som kanske sattes under högst press hos våra företag. Vi anordnade under våren flera forum och seminarier för att samla kraft tillsammans och hitta svaren som behövde diskuteras för att synas.

Den delen, att samla våra företag i nätverk och lyfta aktuella frågor, är något vi är extra bra på och självklart något vi jobbar vidare med under 2021. Då kommer också energifrågan vara något som vi tar tag i med ett extra hårt grepp, det är nämligen något som kommer högre och högre på våra medlemmars agendor.

Med det önskar jag dig en God Jul och ett mycket bättre år.