I fokus

MyOroface tar priset när det kommer till mångfald

MyOroface, ett medicintekniskt bolag från Hudiksvall, blev årets vinnare av Mångfaldspriset i Gävleborg 2021.

Syftet med Mångfaldspriset är att främja och stimulera ökad mångfald i företags- och föreningsstyrelser samt att visa på goda exempel som kan inspirera andra.

YlvaLi Gerling är VD och medgrundare för vinnarföretaget MyOroface. Hon menar att mångfald funnits med i företaget redan från start och att man ser det som en affärsfördel.

– MyOroface grundades av tre kvinnor, min mamma, min syster och mig. Redan tidigt visste vi att vi ville arbeta med en aktiv styrelse och externa ledamöter. Vi ser att ledamöterna har kunskap och erfarenhet som vi behöver och att arbetet som görs i styrelsen ger oss en möjlighet att komma längre. Det har också varit viktigt för oss att ha en jämställd styrelsegrupp där alla bidrar med olika erfarenheter och synvinklar, säger YlvaLi Gerling.

Som företagsledare menar YlvaLi Gerling att även en personalgrupp med olika bakgrund och sätt att tänka är eftersträvansvärt. Det ger fördelar när affärer ska göras i olika delar av världen.

– Vår ambition har alltid varit att nå en internationell marknad, med kunder i många olika länder. För att lyckas med det är det mycket värdefullt med medarbetare som både talar olika språk och som förstår kulturen i länderna och på marknaderna vi handlar med, säger YlvaLi Gerling.

Priset lämnades över av landshövding Per Bill tillsammans med representanter för instiftarna för priset. Arnfinn Fredriksson från Mellansvenska handelskammaren, Tomas Ahlbäck från Nordea och Mångfaldsprisets ordförande Ulrika Malmqvist som representerar Styrelseakademien Gävleborg. Modererade prisceremonin gjorde Lina Renberg från Almi som även det är en instiftare.

Tidigare pristagare för Mångfaldspriset Gävleborg är:

2018 – KF Heros

2019 – Orbaden Spa och Resort

2020 – BillerudKorsnäs

Läs mer om priset på Mångfaldspriset – HEM (mangfaldspriset.se)