I fokus

”Näringslivet måste vara de som pushar hållbarhetsarbetet, dessutom i samverkan för att ta det till nästa nivå”

Det var en av slutsatserna när Mellansvenska Handelskammarens exportnätverk och hållbarhetsnätverk träffades med temat ”Hållbarhet som konkurrensfördel i en global värld”.


Nätverksträffen gästades av Malin Ljung Eiborn, konsult på Weber Shadwick och tidigare Hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs samt Alexandra Stråberg, chefsekonom och hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar.

Panelsamtalet med Malin Ljung Eiborn skapade stort engagemang i publiken och resulterade i många intressanta diskussioner och perspektiv.

“De senaste tre åren har det skett en förändring i vad som driver hållbarhetsarbetet. Tidigare var det till stor del regleringar. Vad vi nu ser är att det både är regleringar, kunderna och investerarna som ställer krav. Om du inte har ditt hållbarhetsarbete på plats så är du inte relevant”, sade Malin Ljung Eiborn.

Malin T Söderman Boliden, Malin Eriksson Gävle Energi och Jörgen Fernvik Bergkvist Siljan diskuterar hållbarhet i sina respektive företag

Kristina Snitt, Marie Barrling och Malin Ljung Eiborn ett panelsamtal.

På frågan om det finns ett politiskt mandat för att vara föregångsland inom hållbarhet svarade Malin:

“Svagt. Man pratar gärna om att skapa långsiktiga förutsättningar, ta bort hinder etc. men i praktiken är det väldigt lite som händer. Det går inte att förlita sig på politiken, det skulle behövas mer mod och att våra politiker står upp för svensk industri på riktigt när det åker till Bryssel”.

I ett nordiskt perspektiv har vi kommit lång med hållbarhetsarbetet och många företag har förstått att det är affärsdrivande. Med vår starka ställning i norr har vi också blivit en benchmark som andra mäter sig emot.

Men utvecklingen går väldigt snabbt och vi får inte nöja oss utan kan lätt bli omsprungna”, sammanfattade Malin Ljung Eiborn.

Risker och möjligheter kopplat till hållbarhet

Alexandra Stråberg, chefsekonom och hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar redogjorde för de tre största riskerna respektive möjligheterna kopplat till hållbarhet för att internationellt stärka vår konkurrenskraft.

Bland utmaningarna nämnde Alexandra Stråberg bland annat det geopolitiska läget med polarisering och länder som går ihop i kluster vilket är negativt för klimatfrågan. Samtidigt ser hon att det är här som företagarleden kommer att bli drivande eftersom de saknar landgränser och politiska låsningar.

“Det är lätt att hantera det vi har i knät just nu, till och med bli paralyserad. Då är det viktigt att sätta en riktning och anpassa efter vägen. Jag tycker att pandemin blev en form av brandövning som kan ge oss nytta nu. Regeringen hade möjlighet att vara mycket mer flexibla i sina beslut och företagen var de som allra snabbast ställde om”, sade Alexandra Stråberg.

Delade erfarenheter avslutade dagen

Som sista punkt för dagen fick medlemsföretagen dela med sig till varandra hur deras hållbarhetsstrategi påverkat konkurrenskraften. Dessutom hur de globala förändringarna (inflation, lågkonjunktur, konflikter och energipriser) påverkat hållbarhetsutvecklingen på företaget.

“Det känns hoppfullt att samla så många människor i samma rum som brinner för hållbarhetsfrågan och som faktiskt gjort mycket inom området. För oss på Mellansvenska Handelskammaren blir nästa steg att förklara för politiken hur mycket som satsats i regionen kring dessa frågor”, avslutade Kristina Snitt.