I fokus

Rundabordssamtal med Riksbanken hos SSAB 

“Att lyssna in och förstå näringslivet är oerhört viktigt för oss på Riksbanken”, betonade Martin Flodén, vice Riksbankschef som besökte oss i veckan.  

Tillsammans med speciellt inbjudna medlemsföretag samlades vi på SSAB till ett rundabordssamtal. Mia Eriksson, platschef i Borlänge, inledde med att berätta om SSAB:s inspirerande väg mot att bli helt fossilfria 2030.  

Vice Riksbankschef Martin Flodén spanade i framtiden och vad som händer med inflationen. Även om inflationen nu är på väg ner, finns det fortsatt många osäkerhetsfaktorer som kan påverka. Det handlar om krig och oroligheter, kronans växelkurs och företagens prissättningsbeteende. 

”Det finns ett ömsesidigt utbyte i att få träffa Riksbankens representanter i denna typ av dialog. Vi får möjlighet att diskutera och fördjupa oss kring de ekonomiska utmaningar som företag i vår region möter. Samtidigt får Riksbanken en chans att lägga örat mot rälsen och få en bättre förståelse för den aktuella situationen”, säger Stina Snitt, vd för Mellansvenska Handelskammaren.  

“Den här typen av samtal är mycket uppskattade då de öppnar upp möjligheter för att ställa frågor, lyssna på tankar från andra företagsrepresentanter och främjar mer djupgående diskussioner – det är värdefullt för oss att kunna bjuda in våra medlemsföretag till det”, säger Therese Kratz, regionchef för Dalarna på Mellansvenska Handelskammaren. 

Som vanligt uppskattar vi enormt det engagemang våra medlemmar visar när vi arrangerar aktiviteter av dessa slag. Tillsammans stärker vi vår region mot en hållbar framtid. 

Foto: Henrik Hansson