I fokus

IKEA, SSAB, Clockwork och Monitor på scen den 16 juni när vi äger frågan

Den 16 juni mellan 12:00 och 16:30 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till konferensen “Så äger vi frågan” – från kompetensbrist till handlingskraft” på Gruvan i Falun. Vi samlar ledande personer, från de drivande företagen i Gävleborg och Dalarna, som alla tycker att kompetensförsörjning är en avgörande fråga för att stärka och utveckla vår region. På scenen talar bland annat Jessica Öhlund, platschef IKEA Gävle och Borlänge, Johan Kerstell, Personaldirektör Sandvik, Morgan Persson, VD Monitor, Mia Eriksson, platschef SSAB och Rickard Eriksson, platschef Stora Enso Kvarnsveden.

För att säkerställa en hållbar tillväxt behöver vi i Dalarna och Gävleborg säkra att vi både nu och framåt har rätt människor på plats i våra organisationer, både från ett ekonomiskt, klimatmässigt och socialt hållbart perspektiv.

Utmaningarna inom kompetensförsörjningsfrågan skiljer sig mycket åt mellan branscher, storlek på organisationer och kultur på företaget. För att hitta lösningarna behöver människor i ledande ställning beskriva för varandra vad vi brottas med, hitta gemensamma nämnare och tillsammans ta stegen framåt.

Den 16 juni mellan 12:00 och 16:30 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till konferensen “Så äger vi frågan” – från kompetensbrist till handlingskraft” där vi tillsammans tar oss an och hittar lösningarna till en av vår regions största utmaningar.

Välkommen med din anmälan här.

Förutom att få diskutera med andra personer inom näringslivet kommer ni att få lyssna till personer med stor erfarenhet och spetskompetens, med diskussioner mellan deltagare på hög nivå inom näringslivet och med inspirerande kunskapshöjare.

På scenen ser vi bland andra Jessica Öhlund, platschef IKEA Gävle och Borlänge, Anders Thor, Senior manager external affairs Northvolt, Johan Kerstell, Personaldirektör Sandvik, Morgan Persson, VD Monitor, Mia Eriksson, platschef SSAB, Malin Rogström, näringslivschef Sandvikens kommun, Jonas Tosteby, Vicerektor Utbildning, Högskolan Dalarna och Rickard Eriksson, platschef Stora Enso Kvarnsveden.

Programmet:
12:00 Lunch och välkommen!
12:30 Inledning
13:00 – 16:00 Dagens teman
– Så stärker vi konkurrenskraften genom mångfald
– Så får vi fler yrkesutbildade
– Så skapar vi en attraktiv arbetsmarknadsregion
16:00 Så går vi vidare
16:30 Vi ses snart!

Vi börjar programmet 12:30 – men inleder med stående lunch 12:00. Eftersom vi har ett begränsat antal platser på Gruvan i Falun så ser vi gärna att du anmäler dig så snart som möjligt.

Dagen arrangeras i samarbete med Clockwork Rekrytering och Sven Engvalls Donationsfond.

Anmäl dig här och kontakta Marie Barrling vid frågor via [email protected].

Vi ses!