I fokus

Så påverkar Coronaviruset Mellansvenskas företag

VD i möte med Handelsministern

På fredagen deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska näringslivet. Inför detta skickades en enkät ut till med medlemsföretagen som bland annat visar att de exporterande företag har påverkats hårdare men också har varit mer proaktiva i att ta till extra åtgärder för att minska smittspridningen.  – Vi har idag haft ett bra möte med Handelsministern där hon ville höra från oss om vilka effekter vi ser på våra medlemsföretag, säger Andreas Garp. Handelsminister informerade om hur hon följer utvecklingen. Hon delade Handelskamrarnas bild om att största oron just nu är för små och medelstora företag som kommer få stora likviditetsproblem och en bransch som sticker ut är besöksnäringen. Ministern lyfte också fram skillnaden mot finanskrisen, där fanns inte tillräckligt med pengar i det finansiella systemet. Nu finns det och Riksbanken skjuter till 500 miljarder. Handelskamrarna lyfte fram att det viktiga nu är att se till att de här pengarna kommer till nytta på rätt ställe. Handelsministern sa också att hon vill fortsätta dialogen med Handelskamrarna och lyfte vikten av att få rätt information om situationen. Mellansvenska Handelskammaren kommer därför att skicka ut en uppdaterad enkät inom kort för att se hur läget utvecklas i regionen. Inför mötet skickade Mellansvenska Handelskammaren ut en enkät som besvarades av 126 medlemsföretag. Av de svarande var 47% exporterande företag och 39% är importerande. 24% av de svarande företagen har verksamhet i de av UD påpekade riskområden. – Vi kan se att exporterande företag har påverkats hårdare och har också varit mer proaktiva i att ta till extra åtgärder för att minska smittspridningen, säger Andreas Garp. 56 % av de som svarade säger att de har påverkats av den nuvarande situationen. Av exporterande företag har 66 % påverkats. Det kan handla om till exempel påverkan på råvaru- och insatsvarutillgången eller priserna, men också efterfrågan på produkterna. Det finns också en ökande brist på containrar när en stor del av containrarna fastnar i Kina, det kan påverka alla exporterande företag. Inställda möten kan ha en stor effekt, till exempel när kundkontakter uteblir. Dock finns nu indikationer på att situationen mot Kina nu börjar att lätta. Ställde ni några krav på Handelsministern från era medlemsföretag?  – Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det här, med nuvarande situation, inte är en tid att ställa krav, det här är en tid att hjälpas åt. Dock är det viktigt att Regeringen nu sätter in kraftfulla åtgärder, till exempel när det handlar om likviditetsproblematik för små och medelstora företag, vilket Handelsministern var mycket lyhörd inför. Vilka åtgärder tar ni på Handelskammaren? – Vi följer myndigheternas rekommendationer och säkerställer att de vi har möten med gör detsamma. Vi har också flyttat fram vissa av våra större event med respekt för att våra företag behöver fokusera på sin egen verksamhet just nu och förstås meddelat alla medverkande. Läs artikeln om att Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder här. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-till-coronadrabbade-foretag

Faktaruta enkätsvar:

  • Av de svarande är 47% exporterande företag och 39% importerande. 
  • 24% av de svarande har verksamhet i de av UD påpekade riskområden. 
  • 56 % av de som svarade har påverkats av Coronaviruset. Av exporterande företag har 66 % påverkats. 
  • 40 % av de som svarade tror att Corona kommer att ha en stor eller avgörande påverkan på deras verksamhet på lång sikt, om vi bara tittar på de exporterande är siffran 53 % 
  • Av alla företag ser 39% ett behov att att minska kostnadsbasen.