I fokus

Snabba, lättillgängliga åtgärder kan rädda de små företagen

Enligt de svarande företagen i Mellansvenska Handelskammarens senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 60 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Enkäten som besvarats av 1280 företag i Gävleborg och Dalarna bekräftar också bilden av att det är besöksnäringen och små företag som drabbats hårdast hittills.

Jag vill börja med att säga att bekämpning av viruset handlar framförallt om människors hälsa. Med det sagt så är det också viktigt att vi ser till att lindra de ekonomiska effekterna som även de hänger ihop med hälsan och välståndet, inte minst på lång sikt, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.

Mellansvenska Handelskammarens enkät, som besvarats av 1280 företag och skickats ut i samarbete med Företagarna och alla kommuners näringslivsenheter visar att två tredjedelar av de svarande företagen redan påverkats negativt av Coronapandemin och lika många har också gjort justeringar i sina kostnader, som till exempel stoppade investeringar, permitteringar eller varsel. Värst är det för besöksnäringen, där över 85 procent bedömer att krisen kommer att få stora eller avgörande konsekvenser på deras verksamhet.

Vi kan bekräfta den bilden som redan framkommit om att besöksnäringen drabbas väldigt hårt. Det handlar om både effekten just nu men också om oron över hur stora de långsiktiga effekterna kommer att bli, säger Antti Vainio.

Är det några som är mer optimistiska?

– Mer långsiktigt kan vi se att de stora företagen är mer optimistiska. Mer än hälften tror att detta kommer att ha en liten eller minimal påverkan på deras verksamhet på lång sikt.

Mellansvenska Handelskammaren kommer att rapportera in resultatet av enkäten och ha en fortsatt dialog med Handelsminister Anna Hallberg som regelbundet samlar alla VD-ar för Sveriges regionala Handelskammare.

Enkäten ger också en bild av hur mycket pengar som finns i företagen, sett till likviditet. Där visar enkäten att situationen redan är väldigt ansträngd speciellt med tanke på att vi bara är i början av smittspridningen och det finns företag som redan nu har problem med sin betalningsförmåga.  Även här är besöksnäringen med flera små bolag i mer akut behov av pengar.

– Det är såklart viktigt att pengar och stödåtgärder kommer på plats fort. Sedan har vi flera medelstora bolag inom bland annat industrin och transportbranschen som kan få problem om ett par månader om situationen fortsätter. Men här ser vi också att de medelstora och stora företagen har större möjligheter att minska kostnader dels genom egna åtgärder, dels med hjälp av de åtgärder som regeringen tidigare presenterat som till exempel korttidspermittering.

Hur ser ni på de åtgärder regeringen har presenterat?

– Vi kan se att av företag med färre än tio anställda var det bara 13 procent som hade tagit del av regeringens åtgärdspaket för företag. Av företag med 10 eller fler anställda hade 24 procent tagit del. Med det sagt så känns det också helt rätt att de åtgärder regeringen nu presenterade i onsdags riktar sig just mot mindre företag. Det är bevis på att den dialogen vi har haft med regeringen gett resultat.

Vad tycker ni och de svarande företagen om myndigheternas arbete?

– Generellt kan vi säga att företag är väldigt nöjda med myndigheternas arbete, men det finns skillnader mellan små och stora företag. De stora företagen är mer nöjda än de mindre. Det är även därför det så viktigt att Regeringen nu har presenterat fler riktade åtgärder mot de mindre företag.