STYRELSEN

Vår styrelse

Annika Nygårds 15H20549

Nygårds, Annika

Ordförande

Dalarna

annika.nygards@gmail.com

Bank och finans
Näringslivsfrågor

Anders Bjermulf 15H20502

Bjernulf, Anders

Vice ordförande

Dalarna

Destination Sälenfjällen anders.bjernulf @destinationsalenfjallen.se

Besöksnäring
Infrastruktur

Jacob Engwall 15H20460

Engwall, Jacob

Styrelseledamot

Gästrikland

AB PJ Haegerstrand
Jacob.Engwall@haegerstrand.se

Sjöfart
Logistik

Arnfinn Fredriksson 15H20582

Fredriksson, Arnfinn

Vice ordförande

Gästrikland

Rulex AB
arnfinn.fredriksson@gmail.com

Storindustri
Entreprenörskap

Maria Gullersbo15H20431

Gullersbo, Maria

Styrelseledamot

Dalarna

Stuart Reklam                        maria@stuart.pro

Entreprenörskap
Reklambyrå/Tryckeri
Förlag/läromedel

malin åhman

Åhman, Malin

Styrelseledamot

Hälsingland

Värderingsinstitutet Norra AB malin@fastgihetsvarde.se

Entreprenörskap
Fastigheter

Persson, Hans

Styrelseledamot

Hälsingland

Nefab Packaging AB
Hans.Persson@nefab.com

Verkstadsindustri                                 Trä- och förpackningsindustri

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potentials

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6

Tel: 026-66 20 80
E-post: chamber@ mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund