Anmäl dig till Hållbarhetsnätverk

När
2023-01-01 09:00 - Inget slut

Var


Kostnad
Medlem 12000 SEK, icke-medlem 15000 SEK

Välkommen till hållbarhetsnätverket! Programmet består av fyra träffar/år varav en är fysisk och tre är digitala. Varje träff har ett tema som riktar sig mot en specifik del av organisationen. Medlemskapet är kopplat till företaget och beroende på temat så kan olika personer och roller delta.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter