I fokus

Debatt: Tillgång på fossilfri el avgörande fråga för regionens konkurrenskraft

Debattartikel från Mellansvenska Handelskammaren angående vad som måste göras för att säkra en fortsatt tillförlitlig tillgång på fossilfri el.

Dalarna och Gävleborg bildar tillsammans en industriregion med högteknologisk produktion i internationell framkant. Lågt koldioxidavtryck är en av våra stora konkurrensfördelar och något vi är stolta över. För att vi ska kunna fortsätta dra nytta av den fördelen behöver vi säkra en fortsatt tillförlitlig tillgång på fossilfri el. I den utvecklingen behövs alla tillgängliga lösningar. Vi ser tre saker som politiker borde enas om över partigränserna: säkra den planerbara elproduktionen, underlätta för ny elproduktion och snabba på utbyggnaden av elnätet.

Efterfrågan på nya klimatsmarta lösningar ökar globalt samtidigt som näringslivet i norra Sverige satsar mer än tusen miljarder kronor i ny klimatsmart teknik. Det innebär stora möjligheter för Dalarnas och Gävleborgs befintliga industri och nya näringar. Industrin står för stor del av regionens arbetstillfällen och bidrar genom skatteintäkter starkt till skola, vård och omsorg. Därför måste politiken, från regering och riksdag till enskilda kommuner, enas om samhällslösningar som gynnar industrins klimatomställning och på samma gång stärker konkurrenskraften.

  • Vi behöver ta vara på alla tillgängliga fossilfria energikällor istället för att ställa dem mot varandra. Politiken på nationell nivå behöver värna om att den planerbara elproduktionen som kärnkraften och vattenkraften levererar. Att energibolag nu varnar för att kärnkraften kan behöva stänga ner efter 2024/25 är väldigt oroväckande likväl ur ett klimat- som ett ekonomiskt perspektiv.
  • Elanvändningen i Sverige beräknas öka med 25 % redan till 2025. Det är därför viktigt att ta vara på de lösningar som finns tillgängliga här och nu. Kommunerna har ett ansvar att se till att nya etableringar av förnybar energiproduktion, som till exempel vindkraft, kan möjliggöras på lämpliga platser. I vår region har vi särskilt goda möjligheter att nyttja el från förnybara energikällor i vätgaslösningar som bland annat kan bidra till att skapa en fossilfri stålindustri och transportsektor.
  • Energiomställningen ställer nya krav på elnätet som behöver fungera på andra sätt när mängden förnybar energi ökar. Investeringar i energilager som vätgassystem och batterier innebär att även den förnyelsebara produktionen kan bli planerbar, men för att säkra elförsörjningen behöver även överföringskapaciteten öka och det kräver investeringar i elnätet. Ineffektiva tillståndsprocesser innebär dock att utbyggnaden av elnätet tar alldeles för lång tid och försvårar även för industrier som vill implementera nya klimatsmarta lösningar.

Det är avgörande för klimatet och för vår konkurrenskraft att vi ska fortsätta ligga i framkant och implementera nya hållbara tekniska lösningar. Därför borde det finnas en större politisk vilja att hitta gemensamma lösningar. Tekniken för att skapa ett hållbart och stabilt elsystem finns redan idag och med rätt investeringar och beslut kan vi tillsammans skapa arbetstillfällen här och nu, säkra industrins konkurrenskraft mer långsiktigt och samtidigt klara klimatomställningen.

Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Antti Vainio, vVD och ansvarig för näringspolitik Mellansvenska Handelskammaren

Den 13 oktober, 08:15-09:15 bjuder vi på Mellansvenska Handelskammaren in till det digitala seminariet ”Så säkrar vi elförsörjningen – för klimatet och konkurrenskraften” där vi tillsammans tittar på hur en säker tillgång på fossilfri el kan stärka konkurrenskraften i vår region. Anmäl dig här.