I fokus

Trade Talks för starkare exportmarknader

Tillsammans med de andra regionala Handelskamrarna bjuder Mellansvenska Handelskammaren nu in sina medlemsföretag till Trade Talks – en serie på sex interaktiva webinars med expertis från sitt världsomspännande internationella nätverk. 

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Som prenumerant på Trade Talks får företaget tillgång till en serie av webinars med de senaste uppdateringarna och analyserna inom internationell handel från aktuella marknader. Under 2022 lyfts följande marknader;  Sydafrika (17 maj), (UK 22 juni), Finland, Sydkorea, USA och Mellanöstern/Saudi.   

Mötena sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag som ger sin bild och lärdomar. Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor gällande export och import.

Tack vare samarbete med Region Gävleborg erbjuds de första 25 företagen från Gävleborg kostnadsfri prenumeration under 2022.

Anmäl ditt företag och läs mer här.