I fokus

Var med och påverka infrastrukturens framtid den 16 april

Den 16 april, 09:00-10:00 bjuder vi på Mellansvenska Handelskammaren in till det digitala seminariet ”Infrastrukturens framtid och betydelse” där vi tillsammans tittar på hur infrastrukturen kan stärka konkurrenskraften i vår region. I panelen deltar bland andra Jenny Larsson, VD, Hitachi ABB Powergrids och Jonas Bauer, Destinationschef, Skistar Sälen. Seminariet är kostnadsfritt och du anmäler dig här.

I vår fattar Riksdagen beslut om de kommande årens satsningar på landets infrastruktur. Det påverkar alla företag i vår region  och Mellansvenska Handelskammaren lyfter i ett digitalt seminarium vad som behövs i vår region för att Industrin och näringslivet i Gävleborg och Dalarna ska kunna fortsätta växa och bidra till hållbar tillväxt.

Infrastrukturen kan påverka regionens konkurrenskraft på olika sätt. Fungerande arbetspendling kan påverka alla företag, vår starka exportindustri är beroende av effektiva godstransporter och besöksnäringens transporter är särskilt stora vid vissa perioder.

Under seminariet får vi höra företagsledare från några av regionens viktigaste företag samt politiker från riksdagens trafikutskott som ger sin bild av vad som behövs för att vår infrastruktur ska bidra till hållbar utveckling i vår region och Sverige. Bland de som deltar finns Jenny Larsson (bilden), VD, Hitachi ABB Powergrids Jonas Bauer, Destinationschef, Skistar Sälen, Maria Stockhaus (M), Trafikutskottet och Teres Lindberg (S), Trafikutskottet.

Jenny Larsson Foto Jonas Bilberg