Ökade investeringar ett måste för fortsatt tillväxt

Industrin och näringslivet i Gävleborg och Dalarna har stora möjligheter att fortsätta växa och bidra till hållbar tillväxt men då behöver infrastrukturen hänga med. Det är huvudbudskapet som Mellansvenska Handelskammaren lyfter i remissvaret till den infrastrukturproposition som regeringen ska presentera i april. Sedan Trafikverket i december presenterade sitt underlag för hur medlen för investeringar i […]