I fokus

Ökade investeringar ett måste för fortsatt tillväxt

Industrin och näringslivet i Gävleborg och Dalarna har stora möjligheter att fortsätta växa och bidra till hållbar tillväxt men då behöver infrastrukturen hänga med.
Det är huvudbudskapet som Mellansvenska Handelskammaren lyfter i remissvaret till den infrastrukturproposition som regeringen ska presentera i april.

Sedan Trafikverket i december presenterade sitt underlag för hur medlen för investeringar i vägar och järnvägar ska se ut de kommande mandatperioderna, har Mellansvenska Handelskammaren fört en intensiv dialog med riksdagspolitiker, Trafikverket, regeringen och medlemsföretag för att trycka på regionens behov av satsningar i kommande infrastrukturproposition.

– En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att arbetspendlingen ska möjliggöra företagens behov av kompetensförsörjning, att affärsresorna ska bidra till nya affärer och innovationer och inte minst för att industrins råvaror och produkter ska nå fram på ett tillförlitligt, hållbart och kostnadseffektivt sätt, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.

I remissvaret lyfter Handelskammaren fyra områden för att säkra transportsektorns klimatmål, öka näringslivets konkurrenskraft och förbättra tillgängligheten i hela landet:

  • Högsta nivån behövs för infrastruktursatsningar
  • Snabbare process för elektrifiering
  • Effektivisering en viktig förutsättning för att nå klimatmålen
  • Investera i infrastruktur för en starkare industri

– Det vi ser är att näringslivet gör stora investeringar i norra och mellersta Sverige. Över 1 000 miljarder kronor investeras i norra och mellersta Sverige, vilket kommer att skapa nya arbetstillfällen och hållbar tillväxt. Men för att den utvecklingen ska fortsätta är det avgörande att industrin får förutsättningar att fortsätta växa och att infrastrukturen utvecklas i samma takt, säger Antti Vainio.

Du kan läsa hela remissvaret här.

Här kan du läsa en debattartiklarna “Rädda satsningarna på viktig infrastruktur” och “matcha industrins investeringar med ny infrastruktur” som Mellansvenska Handelskammaren undertecknat den senaste månaden.

Läs mer om vilka frågor som Mellansvenska Handelskammaren driver tillsammans med sina medlemsföretag här.