Stort intresse för Brexit

”Tullfritt är inte lika med problemfritt”. Det var en lärdom tillsammans med många andra som som deltagarna i Mellansvenska Handelskammarens exportnärverksträff fick under februaris digitala träff. Brexit och frihandel engagerar, det är det ingen tvekan om, rekordmånga deltog i den första av årets fyra nätverksträffar i exportnätverket. Extra tack till Kommerskollegiet och våra medlemsföretag Dellner […]