I fokus

Stort intresse för Brexit

“Tullfritt är inte lika med problemfritt”. Det var en lärdom tillsammans med många andra som som deltagarna i Mellansvenska Handelskammarens exportnärverksträff fick under februaris digitala träff.

Brexit och frihandel engagerar, det är det ingen tvekan om, rekordmånga deltog i den första av årets fyra nätverksträffar i exportnätverket.

Extra tack till Kommerskollegiet och våra medlemsföretag Dellner Couplers, Arctic Paper, och Sandvik som delade med sig av både kunskap och erfarenheter.

Mellansvenska Handelskammarens Exportnätverk riktar sig till dig som arbetar med export och import. I nätverket träffar du andra som arbetar med internationell handel och ofta sitter med samma frågor som du, trots att de arbetar i en helt annan bransch eller storlek på bolag. Här får du ny kunskap om aktuella ämnen, du får utbyta erfarenheter med andra och inspireras. Läs mer här.