Företagen: “Förbättringar krävs i regionens vägar och järnvägar”

Infrastrukturen är mycket viktigt för företagens konkurrenskraft. Det visar Mellansvenska Handelskammarens kvalitativa enkät som besvarats av företag i Gävleborg och Dalarna.– Det här gör oss än mer bestämda i att investeringar på infrastruktur behöver öka för att stärka vår regions konkurrenskraft , säger Antti Vainio, vice VD och ansvarig för näringspolitik på Mellansvenska Handelskammaren. Svaren […]