Handelskammarens kommentar på infrastrukturpropositionen

Infrastrukturen är en avgörande fråga för länets konkurrenskraft och det finns stora behov att öka underhållet av vägar och järnvägar, men också att göra nya investeringar i att öka kapaciteten i transportsystemet. För företag i vår region är det jätteviktigt att infrastrukturen möjliggör en effektiv och smidig arbetspendling som underlättar kompetensförsörjningen, att industrin har tillgång […]