Efterfrågan på hållbara produkter driver skogsindustrins affär

I Mellansvenska Handelskammarens avslutande panelsamtal om skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt fanns en gemensam nämnare i hur viktig skogen och skogsindustrin är för klimatomställningen. Från deltagande företag var det tydligt att just efterfrågan på hållbara produkter driver deras affär. – Det finns en fantastiskt efterfrågan på våra miljövänliga produkter som ersätter plasten, så […]