I fokus

Efterfrågan på hållbara produkter driver skogsindustrins affär

I Mellansvenska Handelskammarens avslutande panelsamtal om skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt fanns en gemensam nämnare i hur viktig skogen och skogsindustrin är för klimatomställningen.

Från deltagande företag var det tydligt att just efterfrågan på hållbara produkter driver deras affär.

– Det finns en fantastiskt efterfrågan på våra miljövänliga produkter som ersätter plasten, så för oss är det otroligt viktigt att kunna bruka och nyttja skogen för att kunna delta i den omställningen, säger Johan Nellbeck, VD på Holmen Iggesund.

– Våra produkter är klimatpositiva och dessutom går de att återbruka senare i värdekedjan, konstaterar Katarina Levin, VD på Setra.

I panelsamtalet lyftes också vikten av att lösa konflikten mellan biologisk mångfald och aktiv skogsbruk för att kunna ta vara på de möjligheterna som skogsindustrin har.

– Vi måste bruka skogen aktivt och få ut tillräckligt med virke för att klara den gröna omställningen. Om vi inte kan ersätta fossila produkter kommer vi inte klara klimatomställningen,  säger Viveka Beckeman, VD på Skogsindustrierna.

I panelen fanns Johan Nellbeck, VD på Holmen Iggesund, Katarina Levin, VD på Setra, Viveka Beckeman, VD på Skogsindustrierna och John Widegren, moderat riksdagspolitiker.

Länkar till samtliga Mellansvenska Handelskammarens seminarier under Almedalsveckan hittar du här.