Företag lyftes under möte med utrikeshandelsminister

Under ett digitalt samtal på onsdagen med utrikeshandelsminister Anna Hallberg lyftes exempel från några av Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag. Ett av Mellansvenska Handelskammarens tydligaste uppdrag är att vara länk mellan näringslivet och politiken och lyfta medlemsföretagens frågor till högsta politiska nivå. På onsdagen skedde det i ett samtal med utrikeshandelsminister Anna Hallberg (som leddes av VD […]