I fokus

Företag lyftes under möte med utrikeshandelsminister

Under ett digitalt samtal på onsdagen med utrikeshandelsminister Anna Hallberg lyftes exempel från några av Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag.

Ett av Mellansvenska Handelskammarens tydligaste uppdrag är att vara länk mellan näringslivet och politiken och lyfta medlemsföretagens frågor till högsta politiska nivå.

På onsdagen skedde det i ett samtal med utrikeshandelsminister Anna Hallberg (som leddes av VD Stina Snitt och vice VD Antti Vainio) om exportläget i Dalarna.

Tydligaste beskedet var att exporten är stark och att företagen vill ta nästa hållbara steg men att förutsättningar när det handlar om till exempel tillståndsprocesser måste förbättras.

Budskapet från utrikeshandelsminister är att det finns en enorm potential och att det nu gäller att öka ytterligare.

Läs mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här.

Tack Region Dalarna för förtroendet att leda en del av mötet. Extra tack till Linda Stinessen, brukschef –  Stora Enso Fors; Andreas Starheden, VD Stiftelsen Idre Fjäll; Jonas Bauer, VD Skistar och Nils Österström VD och Åsa Martén Produktionschef Tebrito presentation.