Social hållbarhet temat på nätverksträff i november

På Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverkets fjärde träff för året så står social hållbarhet för temat. Vi frågar oss hur vi skapar en hållbar organisation och arbetsplats och hur vi utvecklar vår kultur på till att bli hållbar. Vilka framgångsfaktorer ser vi och hur tar vi till oss de förändringar som pandemin inneburit i arbetsmiljö och inkludering? […]