I fokus

Social hållbarhet temat på nätverksträff i november

På Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverkets fjärde träff för året så står social hållbarhet för temat.

Vi frågar oss hur vi skapar en hållbar organisation och arbetsplats och hur vi utvecklar vår kultur på till att bli hållbar. Vilka framgångsfaktorer ser vi och hur tar vi till oss de förändringar som pandemin inneburit i arbetsmiljö och inkludering?

Med på träffen finns David Hallman, Högskolan i Gävle som forskat kring ett hållbart inkluderande arbetsliv. Vi får också två goda exempel från företag och work shopar kring frågeställningar som:

– Hur skapar vi en hållbar arbetsplats och vad får det för effekter på produktion och lönsamhet?

– Vilka fördelar och utmaningar finns när arbetsplatsen inte längre automatiskt finns på kontoret?

Läs mer om här om hållbarhetsnätverket och hur ditt företag gör för att bli medlem.