Samsyn kring behovet att lösa elförsörjningen – nu krävs handling

I Mellansvenska Handelskammarens digitala seminarium om elförsörjning blev det tydligt att paneldeltagarna var överens och att det som nu krävs är att gå från ord till handling. Paneldeltagarna från industrin, energibranschen, fackföreningsrörelsen och riksdagen såg alla elförsörjningen som helt avgörande för att klara klimatomställningen och stärka konkurrenskraften. I det stora hela fanns det även en […]