I fokus

Samsyn kring behovet att lösa elförsörjningen – nu krävs handling

I Mellansvenska Handelskammarens digitala seminarium om elförsörjning blev det tydligt att paneldeltagarna var överens och att det som nu krävs är att gå från ord till handling.

Paneldeltagarna från industrin, energibranschen, fackföreningsrörelsen och riksdagen såg alla elförsörjningen som helt avgörande för att klara klimatomställningen och stärka konkurrenskraften. I det stora hela fanns det även en samsyn kring vilka lösningar som behövs.

– Värna den planerbara elproduktionen

– Bygga ut förnyelsebar elproduktion

– Förstärk och bygg ut elnätet

I panelen satt Göran Nyström (Ovako), Lennart Eberleh (Rottneros), Åsa Pettersson (Energiföretagen), Ellika Berglund-Aas (IF Metall), Patrik Engström (Riksdagen) och Lars Hjälmered (Riksdagen).

Ett stort tack till Sven Engwalls Donationsfond för finansiering av seminariet.

I vårt hållbarhetsnätverk och affärsutvecklingsprogram samlar vi medlemsföretag i regionen för att samlas kring viktiga frågor.