Tjugo företag samlades för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samlade Mellansvenska Handelskammaren ett tjugotal medlemsföretag för att diskutera hur man tillsammans kan påskynda omställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften. Syftet med samtalet var att titta på hur man tillsammans kan stärka konkurrenskraften i Dalarna och Gävleborg. Colabitoil (Magnus Nyfjäll, bilden), Skistar och Ovako berättade om hur […]