Pressmeddelande: Oro över bristande infrastrukturinvesteringar

Trafikverket presenterade på tisdagen ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande tolvårsperioden. Mellansvenska Handelskammaren representerar regionens näringsliv i infrastrukturfrågorna och är orolig över att de föreslagna investeringar inte räcker till för att möta framtidens behov. – Industrin och besöksnäringen gör jättestora investeringar som kommer att skapa arbetstillfällen och bidra till välfärden i […]