Remissvar för att fortsätta stärka besöksnäringen, industrin och en hållbar tillväxt

Trafikverkets förslag på ny nationell plan speglar inte den industriella, hållbara utvecklingen som sker i norra och mellersta Sverige och där har näringslivet i Dalarna och Gävleborg en stor roll. Tillsammans med sina medlemsföretag skickar Mellansvenska Handelskammaren därför in ett remissvar som kräver ett kraftigt omtag. – För att den utvecklingen vi nu ser ska […]