I fokus

Remissvar för att fortsätta stärka besöksnäringen, industrin och en hållbar tillväxt

Trafikverkets förslag på ny nationell plan speglar inte den industriella, hållbara utvecklingen som sker i norra och mellersta Sverige och där har näringslivet i Dalarna och Gävleborg en stor roll. Tillsammans med sina medlemsföretag skickar Mellansvenska Handelskammaren därför in ett remissvar som kräver ett kraftigt omtag.

– För att den utvecklingen vi nu ser ska kunna fortsätta är det viktigt att infrastrukturen möjliggör en effektiv och smidig arbetspendling som underlättar kompetensförsörjningen, att industrin har tillgång till konkurrenskraftiga godstransporter och att besöksnäringen kan växa och ta emot alla som vill semestra i regionen.

Mellansvenska Handelskammaren lämnar därför in ett remissvar som kräver ett rejält omtag av Trafikverkets förslag med fokus på ökade investeringar på bland annat Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen samt satsningar på regionens viktiga vägar, järnvägar och transporteffektivitet.

– Vi inser att det finns stora behov på investeringar och att de medel som finns inte är tillräckliga för att täcka alla behov. Ökat investeringsutrymme kan skapas genom att nya stambanorna finansieras utanför planen och genom att investera i objekt som kan få medfinansiering från EU för att få mer infrastruktur för pengarna.

Remissvar Nationell plan – Mellansvenska Handelskammaren