Betydelsen av mellersta och norra Sverige tydlig i nationell plan

När infrastrukturminister Tomas Eneroth på måndagsmorgonen presenterade regeringens beslut om den nya nationella transportplanen fanns positiva indikationer på att näringslivet i Dalarna och Gävleborgs betydelse tagits på allvar. – Det som är bra är att det märks tydligt att vi är lyssnade på, till exempel när det kommer till utökningen av satsningen på Ostkustbanan Gävle-Kringlan, […]