I fokus

Betydelsen av mellersta och norra Sverige tydlig i nationell plan

När infrastrukturminister Tomas Eneroth på måndagsmorgonen presenterade regeringens beslut om den nya nationella transportplanen fanns positiva indikationer på att näringslivet i Dalarna och Gävleborgs betydelse tagits på allvar.

– Det som är bra är att det märks tydligt att vi är lyssnade på, till exempel när det kommer till utökningen av satsningen på Ostkustbanan Gävle-Kringlan, kapacitetsförstärkningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och investeringar i nya isbrytare säger Stina Snitt, VD på Mellansvenska Handelskammaren.

– Samtidigt finns det fortfarande saker vi saknar, som till exempel dubbelspår längre upp på Ostkustbanan och satsningar på vägunderhåll. Vi kommer att stämma av med våra medlemsföretag för att se hur vi även fortsättningsvis ska driva frågan, säger Stina Snitt.

Här kan du läsa en nyhetsartikel om Mellansvenska Handelskammarens remiss-svar som skickades tidigare i vår.