En dag för att sätta fingret på vad som måste göras

Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande, för regionens utveckling och för växande och hållbara företag. Idag samlades ett stort antal av våra medlemsföretag för att tillsammans med oss fortsätta diskussionen kring den viktiga frågan om kompetensförsörjning. Det är en bred fråga som kräver breda svar och ambitionen med dagen var att lämna träffen med konkreta handlingar som kan […]