I fokus

En dag för att sätta fingret på vad som måste göras

Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande, för regionens utveckling och för växande och hållbara företag.

Idag samlades ett stort antal av våra medlemsföretag för att tillsammans med oss fortsätta diskussionen kring den viktiga frågan om kompetensförsörjning. Det är en bred fråga som kräver breda svar och ambitionen med dagen var att lämna träffen med konkreta handlingar som kan igångsättas omedelbart.

Vi slås återigen av vilken handlingskraft det finns bland företagen i Dalarna och Gävleborg! Sandvik, Gävle Kommun, IUC Dalarna, IKEA, Billerud, SSAB var också ett av de medverkande företagen som i arbetsgrupper konkretiserade hur vi kan och bör arbeta för att gå från fina ord till handling.

Håll utkik – inom kort presenterar vi de konkreta åtgärderna och resultatet ifrån dagen som näringslivet, politiken och alla vi andra kan göra tillsammans. För att vi ska göra något tillsammans finns det ingen tvekan om.

Eller som en deltagare uttryckte det ”Det här var verkligen ett tillfälle för att samla på hopp”

Dagens programledare
Tekniken bakom kameran