Projekt ska möjliggöra Emissionsfria godstransporter

”Om våra företag på ett konkurrenskraftigt sätt ska nå de globala målen krävs ett samlat tag kring att skapa förutsättningar för att ställa om. Den 31 mars tar vi ett första steg mot att skapa en gemensam målbild för utsläppsfria transporter för åkerier och transportköpare. Mellansvenska Handelskammaren välkomnar dig till det digitala seminariet “Emissionsfria godstransporter […]