I fokus

Projekt ska möjliggöra Emissionsfria godstransporter

”Om våra företag på ett konkurrenskraftigt sätt ska nå de globala målen krävs ett samlat tag kring att skapa förutsättningar för att ställa om. Den 31 mars tar vi ett första steg mot att skapa en gemensam målbild för utsläppsfria transporter för åkerier och transportköpare. Mellansvenska Handelskammaren välkomnar dig till det digitala seminariet “Emissionsfria godstransporter den 31 mars mellan 09-11 ”

Vilket behov ser industriföretagen för hållbara transportlösningar? Hur kan åkerierna erbjuda utsläppsfria transporttjänster och möta en kommande efterfrågan? Medverkar i panelsamtal gör bland annat SSAB, Ovako och Maserfrakt.

Vi får också ta del av erfarenheter från företag som jobbat med både batteri- och vätgasdrivna fordon i transportkedjan, till exempel norska ASKO.

Seminariet är en del av Mellansvenska Handelskammarens projekt “Emissionsfria godstransporter” med syftet att accelerera omställningen till emissionsfria godstransporter i Gävleborg och Dalarna. Projektet är en fortsättning på Elektrifieringslöftet (2019) och den handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter som togs fram under 2021.

Genom att samla aktörer, kunskap och information samt främja samarbeten och stödja projekt inom en och samma plattform vill vi skapa drivkraft att elektrifiera godstransporter med hjälp av emissionsfria fordon.

Inbjudan riktar sig till dig som är vd, platschef eller hållbarhetschef på ett åkeri eller på ett tillverkande företag som köper transporter. Även du som på annat sätt jobbar med transporter inom din organisation är välkommen.

Anmäl dig till seminariet här

Varmt välkomna!

Projektet finansieras med stöd av Sven Engvalls donationsfond.