Vi måste ändra uppfattningen att det inte går att leva, bo och göra karriär i vår region

Över 60 personer deltog i det webinar som Mellansvenska Handelskammaren direktsände från medlemsföretaget Boliden i Garpenberg. Temat för träffen var Kompetensförsörjning med fokus på yrkesutbildningar. I panelen deltog förutom näringslivet även representanter för politiken regionalt och nationellt. Boliden och SSAB var paneldebattens representanter för regionens stora arbetsgivare, likväl världsledande inom sina respektive branscher. ”Boliden är […]