Grön omställning kräver kompetens

För generation Z är hållbarhet inte ens en fråga, det är en självklarhet. När de utbildar sig och kommer ut i arbetslivet så kommer de att arbeta på företag som redan har kommit långt i den gröna omställningen, men arbetet måste fortgå och utvecklas vidare. Här krävs kompetens, till och med kompetenser som vi inte […]