I fokus

Grön omställning kräver kompetens

För generation Z är hållbarhet inte ens en fråga, det är en självklarhet. När de utbildar sig och kommer ut i arbetslivet så kommer de att arbeta på företag som redan har kommit långt i den gröna omställningen, men arbetet måste fortgå och utvecklas vidare. Här krävs kompetens, till och med kompetenser som vi inte kan överblicka idag då utvecklingen går i ett rasande tempo. Hur kan näringsliv, akademi och forskning samarbeta för att säkra framtidens arbetskraft?

Det var det samtalen på Industrisamtalen kretsade kring. Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle bjöd in till Inudstrisamtal i Växthuset Café Haga i Hofors.

På en gemensam arena möttes regionens stora industriföretag, forskare och rektorer från akademin för att hitta gemensamma lösningar på den utmaning som kompetensförsörjning utgör.

Nyckelord för dagen:

Panelsamtalen och den workshop som genomfördes resulterade i många insikter och kloka slutsatser. Vissa stack ut lite extra och som vi riktar fokus på i vårt fortsatta arbete för en hållbar region.

 • Hybridkompetens
  Trots framtidsspaningar kan det många gånger vara svårt att veta vilka kompetenser som framtiden kräver. Kärnkompetens och baskunskap kommer alltid att efterfrågas men det kommer också att handla om hybridkompetenser, där problemlösning och kreativitet är viktiga faktorer.
 • Innovationstävling
  På företagen finns en problemställning, på lärosäten finns det kompetens. Sammanför de båda parterna i en innovationstävling. Det borde dessutom bli norm att problemen kopplas till olika hållbarhetsområden.
 • Grundvärderingar
  Bilden av industrin måste lyftas och dessutom kopplas till hållbarhet mycket tydligare. Ansvaret ligger hos varje person att förmedla en positiv bild, exempelvis säga: ”jag arbetar på en industri som tillverkar världsledande produkter”.
 • Storytelling
  Bygg berättelsen av alla möjligheter som finns, olika karriärvägar. En ingenjör kan exempelvis bli specialiserad, generell eller till och med vd. Grundutbildningen lär man sig på högskolan, jobbet lär man sig på arbetsplatsen.
 • Låna en forskare
  Ett initiativ för att föra forskare och näringsliv närmare varandra. Företag kan nyttja den expertis som finns under ett ledningsgruppsmöte, en win-win för båda parter.
 • Kommunikation
  Forskare måste bli bättre på att hålla sig kortfattade och relevanta gentemot näringslivet. Näringslivet måste i sin tur bli ”krispigare” i beskrivningen av vad de behöver och föra ett kontinuerligt samtal med akademin.
 • Samverkan och gemensamma mötesplatser
  Näringsliv och akademi har samsyn och strävar åt samma håll. Utmaningen är att hitta gemensamma arenor där vi kan prata med varandra. Inte bara informera och diskutera utan också agera. Här är Mellansvenska Handelskammaren en självklar part.

Missa inte vårt nästa stora
arrangemang på temat Kompetensförsörjning!


Den 24 maj mellan 12:00 och 16:30 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till Konserthuset i Gävle och konferensen “Energi och kompetens för en starkare region” där vi tillsammans tar oss an och hittar lösningarna till hur vi skapar attraktiv arbetsmarknadsregion med avstamp i frågor som kompetensbehov och energiomställning. Det finns få platser kvar så anmäl dig direkt!
Till anmälan