”Det som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde”

AI-experten Henrik Anderberg på Göteborgsbaserade GoMo föreläste för Hållbarhetsnätverket och Exportnätverket om möjligheterna med att använda AI i sin verksamhet för att skapa hållbarare arbetsliv och smartare affärer. Under dagen fick deltagarna prova på att använda ChatGPT för att skapa sig en bild av dess potential.  Genom att lägga tid på rätt saker så finns […]